Giỏ hàng
mục 1 - 24 of 66 sản phẩm

Ghế ALB.1

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước71x65x74 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự nhiên Đệm bọc theo yêu...

Ghế BAK.1

2,040,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước 52x51x96 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung gỗGỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Màu sắc chân tuỳ chọnBọc theo yêu...

Ghế BIS.1

1,500,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước43x45x80 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, tự nhiên hoặc phun theo yêu cầu  Đệm...

Ghế BLA.1

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước76x76x86 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Tuỳ chọnĐệm bọc theo yêu cầu.  

Ghế BRO.1

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước53x64x94 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Tuỳ chọn Đệm bọc và bọc tựa lưng...

Ghế BULL.1

1,200,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước55x49x74 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự nhiên Đệm bọc theo yêu...

Ghế CAN.1

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước42 x 60 x 79 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Tuỳ chọn Đặt theo...

Ghế CH33

1,040,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước55x49x74 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự nhiên Đệm bọc theo yêu...

Ghế CHA.1

1,800,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước48x43x94 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Tuỳ chọnĐệm bọc theo yêu cầu.  

Ghế CHI.1

1,650,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước45x46x75 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung gỗGỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự nhiên Đệm bọc theo yêu...

Ghế COL.1

1,950,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước58x61x85 ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Tuỳ chọnĐệm bọc và bọc lưng theo yêu cầu.  

Ghế COL.1 vai cong

1,950,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước52x58x74 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Màu sắc chân phun theo yêu cầu Bọc...

Ghế COM.1

960,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước45 x 51 x 79 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự...

Ghế COR.1

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước58 x 53 x 74 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự...

Ghế FRA.1

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước43 x 43 x 83 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Tuỳ chọnĐặt theo yêu...

Ghế GHE.1

Từ 1,250,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước59x61x77 cm ( dài x rộng x cao) 40x48x75 cmChất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự nhiên Đệm bọc theo...

Ghế GRA.1 (KT)

Từ 1,850,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước56x58x80 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Chân ghế Walnut, vàng tự nhiên hoặc...

Ghế GRA.2 (CT)

Từ 1,350,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước54x53.5x 81.5 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Chân ghế Walnut, vàng tự nhiên...

Ghế HAR.1

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước81 x 64 x 61 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Tuỳ chọn Đệm bọc...

Ghế HIL.1

2,500,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước56x51x101 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Phun theo yêu cầuĐệm bọc theo yêu...

Ghế HIL.2

0₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước56x51x101 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Phun theo yêu cầuĐệm bọc theo yêu...

Ghế HIR.1 (tựa lưng thấp)

Từ 1,150,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước53x56x74cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung gỗGỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự nhiên Đệm bọc theo yêu cầu.  

Ghế HIR.2

1,750,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước53x56x84 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung gỗGỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự nhiên Đệm bọc theo yêu...

Ghế KAI.1

1,250,000₫
Chi tiết sản phẩm Kích thước47 x 45 x 78 cm ( dài x rộng x cao) Chất liệu khung Gỗ cao su, Tần bì, Sồi Màu sắc Walnut, vàng tự...